Projekti

ProYoungStock

Zgodnja odstavitev telet po rojstvu je vprašanje dobrega počutja živali. Izvaja se na večini mlečnih kmetij, tudi ekoloških. (Dolgoročni) učinki naravnih strategij vzreje in hranjenja na zdravje, dobro počutje in gospodarsko uspešnost je treba dodatno raziskati, da bi rešili trenutne probleme in našli najboljše prakse.

Projekt bo zapolnil raziskovalno vrzel v zvezi z naravnimi sistemi vzreje in krmljenja telet. Ocenjenje bodo različne prakse vzreje telet glede na njihovo zdravstveno stanje in dolgoživost kot krave molznice. Optimizirani sistemi paše in krmljenja so pomembni za številne ekološke kmetije na obsežnih traviščih v Evropi. Naravne, lokalno dostopne rastlinske bioaktivne krmne spojine bodo testirane in bolj raziskane kot rezultat tega projekta. Priporočila tega projekta bodo pripomogla k zmanjšanju uporabe antibiotikov in anthelmintikov ter koncentratov ob ohranjanju ustrezne ravni proizvodnje. Spodbujali se bodo sistemi vzreje mater, ki bodo prispevali k boljšemu počutju živali in upoštevali želje potrošnikov.

Več informacij najdete na:

https://www.proyoungstock.net/index.html

Scroll to top