Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto vsebuje informacije Društva rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji. Društvo, ki vzdržuje spletno mesto, bo skušalo zagotavljati ažurnost vsebin, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij. Prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi bila uporabnikom spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Vsebine spletnega mesta vsi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje zasebnosti

Društvo rejcev govedi črnobele pasme se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta.

Avtorske pravice

Vse informacije in slikovno gradivo na spletnem mestu so predmet avtorske in druge zaščite intelektualne lastnine. Uporaba vsebin je dovoljena le v nekomercialne namene.

Scroll to top