Kontakt

Holstein Slovenia
Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji
Groblje 3, 1230 Domžale
Email: mladirejci.slo@gmail.com
Facebook

V sodelovanju z:
WHFF
EHRC
KGZS

Scroll to top