Dogodki

Mednarodna šola mladih rejcev 2023

Na Srednji kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu je v juliju potekala že osma Mednarodna šola mladih rejcev. Pričela se je v torek, 4. julija in končala s finalnim tekmovanjem v petek, 7. julija. V tem času so se naučili kako pripraviti in voditi živali na razstavah, fotografiranjih in drugih javnih prireditvah. Vse veščine so pridobili od mednarodno priznane trenerke in sodnice Erice Rijneveld. Letos so bili tekmovalci razdeljeni v štiri starostnr kategorijr od katerih so se najboljši štirje: Tevž Hrga, Nejc Klemenčič, Nik Udovič in Anže Hrga, udeležili evropskega tekmovanja v Montichiari v Italiji. Nastal je tudi spodnji prispevek in vas prijazno vabimo, da si ga ogledate.

Mednarodna šola mladih rejcev 2021

Na Srednji kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu je v juliju potekala že sedma Mednarodna šola mladih rejcev. Pričela se je v torek, 13. julija in končala s finalnim tekmovanjem v petek, 16. julija. Mednarodne šole mladih rejcev se je udeležilo okoli 20 mladih rejcev in rejk, ki so se naučili kako pripraviti in voditi živali na razstavah, fotografiranjih in drugih javnih prireditvah. Vse veščine so pridobili od mednarodno priznane trenerke in sodnice Erice Rijneveld. Letos so bili tekmovalci razdeljeni v dve starostni kategoriji od katerih se bosta najboljša dva udeležila evropskega tekmovanja v Cremoni v Italiji. Med mlajšimi je zmagal Matic Zrnec, na drugem mestu je bila Lucija Sitar Šarc, ki je bila z dvanajstimi leti najmlajša udeleženka šole do sedaj. Med starejšimi pa je zmagal David Grginič, na drugem mestu pa je bil Anže Brglez. Na dan finalnega tekmovanja je nastal tudi spodnji prispevek in vas prijazno vabimo, da si ga ogledate.

Izzivi za slovenske kmetije do leta 2030

V okviru predmeta “Prenos znanja v prakso” so letos študentje Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko in Oddelka za agronomijo pod vodstvom mentorice izr. prof. dr. Marije Klopčič in sodelavcev – mladih raziskovalcev pripravili strokovna izobraževanja za rejce. V okviru prvega sklopa smo se dotaknili prehrane presušenih krav in pomenu oskrbe parkljev pri kravah molznicah. Podrobno smo si pogledali kritične točke pri vzreji telet, na kaj je še potrebno biti pozoren ob rojstvu pa vse do odstavitve. Študentke so se poglobile v zelo aktualno in perečo temo in sicer v sobivanje rejnih živali in zveri. Strokovno izobraževanje je zaključila Marija Bric s predstavitvijo Vpliva križanja in heterozisa na proizvodne rezultate v čredi krav molznic. V nadaljevanju objavljamo posnetke predavanj in vas vabimo k ogledu.

V sklopu drugega dela strokovnega izobraževanja so sledila štiri predavanja. In sicer so študentje Agronomije pripravili izčrpno predstavitev z naslovom Pridelava kakovostne voluminozne krme za visoko-produktivne krave molznice. Sledila je obširen in sistematičen prikaz kompostnih hlevov. Študenta zootehnike sta se poglobila v predavanje Vzreja telet z napajalnimi avtomati, saj kot vemo je dobra oz. pravilna vzreja telet prvi pogoj za gospodarno prirejo krav molznic. Modernizacija v kmetijstvu je neizbežna, kot tudi v drugih panogah, možnosti za uporabo senzorjev v kmetijstvu je predstavil Nejc Valcl. Na koncu je sledilo predavanje o uporabnosti genomskih podatkov v čredah krav molznic, ki ga je pripravila Anita Ule.

Za nami je še eno uspešno izvedeno strokovno izobraževanje. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za odlično speljana predavanja in ves trud, ki so ga vključili pri pripravi spletnega dogodka. Hkrati se zahvaljujemo izr. prof. dr. Mariji Klopčič za mentorstvo in vso pomoč. S skupnimi močmi smo uspeli organizirati aktualen in zanimiv dogodek za kmete in strokovno javnost. Tudi udeležba iz strani kmetov je bila zelo dobra. »Želim si, da bi takšni dogodki postali tradicionalni, saj na njih zvemo veliko novih in aktualnih tem, ali pa si samo osvežimo znanje« je zaključil predsednik društva Rejcev črno-bele pasme goveda Gašper Napotnik.

Mednarodna šola mladih rejcev 2019

5. državna razstava plemenskih živali črnobele pasme

Komenda, 12. julij 2014

Katalog razstavljenih živali

Otroci na razstavi

Na 5. državni razstavi so bili predstavljeni tudi telički črnobele pasme iz črede Tomaža Črnivca iz Zgornjih Jarš pri Domžalah.

Otroška predstavitev teličkov

Otroci so teh šest teličkov vsakodnevno prali, trenirali in jih tudi profesionalno predstavili.

Igra v ogradi

Otroci, ki so obiskali to prireditev pa so imeli možnost občudovati teličke v za to posebej pripravljeni ogradi.

Slikarska delavnica

Tam je bila tudi organizirana slikarska delavnica za otroke, ki so lahko prikazali risarske spretnosti v upodabljanju teličkov, krav in življenja na kmetiji

Scroll to top