Holstein Slovenia

Dogodki

Izzivi za slovenske kmetije do leta 2030

V okviru predmeta “Prenos znanja v prakso” so letos študentje Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko in Oddelka za agronomijo pod vodstvom mentorice izr. prof. dr. Marije Klopčič in sodelavcev – mladih raziskovalcev pripravili strokovna izobraževanja za rejce. V okviru prvega sklopa smo se dotaknili prehrane presušenih krav in pomenu oskrbe parkljev pri kravah molznicah. Podrobno smo si pogledali kritične točke pri vzreji telet, na kaj je še potrebno biti pozoren ob rojstvu pa vse do odstavitve. Študentke so se poglobile v zelo aktualno in perečo temo in sicer v sobivanje rejnih živali in zveri. Strokovno izobraževanje je zaključila Marija Bric s predstavitvijo Vpliva križanja in heterozisa na proizvodne rezultate v čredi krav molznic. V nadaljevanju objavljamo posnetke predavanj in vas vabimo k ogledu.

V sklopu drugega dela strokovnega izobraževanja so sledila štiri predavanja. In sicer so študentje Agronomije pripravili izčrpno predstavitev z naslovom Pridelava kakovostne voluminozne krme za visoko-produktivne krave molznice. Sledila je obširen in sistematičen prikaz kompostnih hlevov. Študenta zootehnike sta se poglobila v predavanje Vzreja telet z napajalnimi avtomati, saj kot vemo je dobra oz. pravilna vzreja telet prvi pogoj za gospodarno prirejo krav molznic. Modernizacija v kmetijstvu je neizbežna, kot tudi v drugih panogah, možnosti za uporabo senzorjev v kmetijstvu je predstavil Nejc Valcl. Na koncu je sledilo predavanje o uporabnosti genomskih podatkov v čredah krav molznic, ki ga je pripravila Anita Ule.

Za nami je še eno uspešno izvedeno strokovno izobraževanje. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za odlično speljana predavanja in ves trud, ki so ga vključili pri pripravi spletnega dogodka. Hkrati se zahvaljujemo izr. prof. dr. Mariji Klopčič za mentorstvo in vso pomoč. S skupnimi močmi smo uspeli organizirati aktualen in zanimiv dogodek za kmete in strokovno javnost. Tudi udeležba iz strani kmetov je bila zelo dobra. »Želim si, da bi takšni dogodki postali tradicionalni, saj na njih zvemo veliko novih in aktualnih tem, ali pa si samo osvežimo znanje« je zaključil predsednik društva Rejcev črno-bele pasme goveda Gašper Napotnik.

Mednarodna šola mladih rejcev 2019

5. državna razstava plemenskih živali črnobele pasme

Komenda, 12. julij 2014

Katalog razstavljenih živali

Otroci na razstavi

Na 5. državni razstavi so bili predstavljeni tudi telički črnobele pasme iz črede Tomaža Črnivca iz Zgornjih Jarš pri Domžalah.

Otroška predstavitev teličkov

Otroci so teh šest teličkov vsakodnevno prali, trenirali in jih tudi profesionalno predstavili.

Igra v ogradi

Otroci, ki so obiskali to prireditev pa so imeli možnost občudovati teličke v za to posebej pripravljeni ogradi.

Slikarska delavnica

Tam je bila tudi organizirana slikarska delavnica za otroke, ki so lahko prikazali risarske spretnosti v upodabljanju teličkov, krav in življenja na kmetiji

Scroll to top